Historie Frymburka


Vznik obce

Prehistorické nálezy osídlení jsou datovány 8 až 10 tisíc let před naším letopočtem. Ovšem historie obce se váže ke konci 13. století, kdy v těchto místech vznikla na význačném přechodu přes řeku Vltavu na obchodní stezce z Horních Rakous do Českého Krumlova trhová ves. V roce 1379 byl Frymburk poprvé nazván městem, od 16. století zde byl městský pivovar.

Historické stavby v obci

Na jižní straně náměstí s parkem, jehož charakter naznačuje, že zde bývalo tržiště, stojí původně raně gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1277, přestavěný roku 1530 pozdně gotický. Vnitřní zařízení kostela je barokní.

Frymburk kdysi...

Západně od kostela stojí stará frymburská škola, patří k jedněm z nejstarších v jižních Čechách, již v roce 1474 se připomíná její první kantor.

Slavné osobnosti

Na budově je umístěna pamětní deska významného kantora a hudebního skladatele J. W. Maxanta (1786-1838) a jeho žáka, frymburského rodáka S. Sechtera (1788-1867). Sechter byl dvorní varhaník a profesor vídeňské konzervatoře, mezi jeho žáky patřili např. Bruckner, Brahms, Bella.

Za svou láskou, frymburskou rodačkou Fanny Greiplovou, sem často jezdil " básník Šumavy" - Adalbert Stifter.


[Domovská stránka Frymburku | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.