AUTHOR - Král Šumavy '98

Přihláška na cyklistický maraton

Od 5.9.1998 nejsou písemné přihlášky na ročník '98 možné!

       Jméno: ..................................
     Příjmení: ..................................
       Ulice: ................... Číslo: .......
       Město: ..................................
        PSČ: ..................................

Telefon: .................................. Rodné číslo: ..................................
Kategorie: Trasa: 150 km [ ] ŽK - ženy [ ] MK - muži do 39 let [ ] VK - muži nad 40 let Trasa: 252 km [ ] M - muži do 39 let [ ] V - muži nad 40 let Trasa: 70 km [ ] ŽH - ženy [ ] MH - muži do 39 let [ ] VHP - muži nad 40 let
Beru na vědomí, že závod se jede za plného silničního provozu. Budu dodržovat jeho pravidla, což níže stvrzuji svým podpisem.

Datum: ................. Podpis: ...................
----- Zde odstřihněte -----

Prosíme vytiskněte a vyplňte si tuto přihlášku a zašlete ji podepsanou - pokud možno ne doporučeně - spolu s kopií platebního dokladu na následující adresu nejpozději do 20.7.1998, pokud si chcete objednat pamětní dres. Bez dresu do 4.9.1998.

Adresa:

Josef Krátil
Pod Hůrkou 496
339 01 Klatovy 3
Tel.: 0186 / 213 81, 6:00 - 6:30 nebo 19:30 - 21:00 hod.

Pokud platíte jedním dokladem za více osob, pošlete všechny přihlášky současně v jedné obálce.
Od 5.9.1998 již nejsou písemné přihlášky možné!


Král Šumavy '98 | Úvod | Propozice | Plán trasy | Přihláška | Výsledková listina '98
Copyright © 1996 - 1997, Retour
Všechna práva vyhrazena.