TYP EXTRAKT - Tato vrtule v sobě slučuje všechny klady doposud vyráběných vrtulí. Výrazně tuhá v kořenové části listu a zároveň zdařilý průběh náběžné hrany spolu se štíhlým profilem umožňuje dosahovat velmi vysoké účinnosti. Je obzvláště vhodná pro velkoobjemové benzinové motory.

Forte

[ SOS Model | Zboží | Objednávka | Kontakt]
Copyright © 1999, SOS Model
Všechna práva vyhrazena.