Hoop Camps CZ '98

Základní informace
zúčastnit se může každá dívka nebo hoch ve věku od 8 do 18 let
podmínkou účasti je vyplnění a odeslání přihlášky
příjezd a odjezd z kempu si zajišťuje každý účastník samostatně
na základě zaslané přihlášky obdrží každý účastník podrobné informace týkající se vybraného kempu
podmínkou pro nástup do kempu je předložení potvrzení o bezinfekčnosti, o zaplacení účastnického poplatku a karty zdravotního pojištěnce
každý účastník obdrží kempové tričko
pro účastníky, kteří z jakýchkoliv důvodů nebudou moci přijet na kemp a zaplatili účastnický poplatek platí následující pravidla o jeho vrácení - při oznámení o zrušení účasti do 7 dnů před zahájením kempu bude vrácen účastnický poplatek bez částky 150,- Kč na pokrytí administrativních a organizačních výdajů; pokud se účastník odhlásí déle než 7 dnů před zahájením kempu, bude mu stržena částka 250,- Kč
účastník je povinen dodržovat řád kempu, se kterým bude seznámen při nástupu; v případě jeho hrubého porušení může být vedením kempu z dalšího průběhu vyloučen bez nároku vrácení účastnického poplatku
 
Povinné vybavení
Sálová obuv, běžecká obuv, přezůvky, světlý a tmavý tréninkový dres, švihadlo, plavky, vlastní basketbalový míč, karta zdravotního pojištěnce, pojištění po dobu pobytu, odvaha a tréninková morálka.
 
Denní program
 7:30budíček
 8:00snídaně
 9:00 - 12:45trénink na stanovištích
13:00oběd
15:00klinika
15:45 - 17:45týmový trénink, soutěže
18:00večeře
19:30 - 21:30zápasy ve skupinách
22:30večerka
 
Informace pro rodiče
každý kemp je veden trenérem s dlouholetou zkušeností práce s mládeží
na jednoho trenéra připadá maximálně 8 dětí
ve volném čase je organizován doplňkový program
v rámci kempu je zajištěna lékařská péče a pravidelná strava
příjezd a odjezd z kempu si organizuje každý účastník samostatně
v roce 1997 se našich kempů zúčastnilo téměř 1200 dětí
 
Trenéři
Ing. Vladimír Heger dlouholetý trenér reprezentace, ligový trenér USK Praha
Doc. Jan Karger děkan FTVS, dlouholetý trenér reprezentace
Miroslav Vondřička dlouholetý reprezentační a ligový trenér
Zdeněk Hummel trenér mužské reprezentace, ligový trenér ICEC Opava
Jiří Zídek st. asistent reprezentace žen, ligový trenér USK Praha
Lubor Blažek ligový trenér BK Kaučuk Kralupy
Jaroslav Šíp dlouholetý reprezentační a ligový trenér
Miroslav Marko ligový trenér USK Praha
Kamil Brabenec ligový trenér Lachema Brno
Martin Petrovický ligový trenér BK Libochovice
Jiří "George" Zídek první český hráč v NBA
Josef Jelínek nejlepší ligový střelec
... a mnoho dalších trenérů a aktivních ligových hráčů!


Copyright © 1998, HOOP Camps CZ, Všechna práva vyhrazena.